Hungry for more of Jesus


Dichter bij U Heer, dichter bij U wil ik zijn.....minder van mij.....alles van U!
 Uw LIEFDE blaast alles opzij wat er niet toe doet.
 Uw LIEFDE brengt mij dicht bij God de Vader.
Zonder U Here Jezus, is dit leven zinloos en krachteloos!  


"You are not your own-you have been bought with a price. You have been chosen to be espoused to Christ. And I, the Spirit of God, have been sent to reveal to you the truth that will set you free from all other loves. My truth will break every bondage to sin and deal with all unbelief. For you are not of this world; you are headed for a glorious meeting with your Espoused and are being readied for His Marriage Supper. All things are now ready-and I am preparing you! I want to present you spotless, with a passionate love in your heart for Him."

(uit: Hungry for more of Jesus van David Wilkerson)


Dank U Heer voor Uw prachtige schepping waardoor U laat zien hoe Groot en Heilig U bent en nog zóveel meer....teveel om op te noemen......

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen” (Psalm 19:2)
“Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn” (Romeinen 1:20)

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen

Lezers van dit Blog